28 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάληψη Πανεπιστημιακών Σχολών Ρεθύμνου!

26/9/2013


Μέσα σε μία κατάσταση κοινωνικού αναβρασμού, η οποία έχει ενταθεί από μία σειρά πρακτικών που οδηγούν στην κατάργηση παροχής κάθε δημόσιου αγαθού, μετά την επίθεση στην δημόσια υγεία η κυβερνητική πολιτική στρέφεται στην ισοπέδωση της δημόσιας, δωρεάν παιδείας. Με σαρωτικές αλλαγές και απολύσεις καθηγητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το κλείσιμο σχολείων και νηπιαγωγείων, οδηγεί πλέον στην άμεση διάλυση του δημοσίου πανεπιστημίου.

Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρά την ήδη φανερή υποστελέχωση των δομών και υπηρεσιών του και την έλλειψη διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, και σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποφάσεις για περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του, η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση θέτει το 30% των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία του.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, και παράλληλα με την απόφαση της Συγκλήτου που θέτει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε επ' αόριστον αναστολή λειτουργίας, οι Πολιτιστικές Ομάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο συντάσσονται στο πλευρό όλων των αγωνιζόμενων κομματιών της πανεπιστημιακής κοινότητας και στηρίζουν την κατάληψη των φοιτητών, ως ένα μέσο συλλογικού και αγωνιστικού τρόπου δράσης απέναντι στην ισοπέδωση της δημόσιας, δωρεάν παιδείας.


Πολιτιστικές Ομάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο)


Δράσεις/Εκδηλώσεις Στεκιού Πολιτιστικών Ομάδων